Autofs

Pomocí Autofs lze zařídit automatické připojení souborového systému při jeho prvním použití a jeho automatické odpojení při nečinnosti. Vše se děje na základě přednastaveného mapování. Takto lze připojovat vyměnitelné médium, Sambu nebo jakékoliv FUSE.

O Autofs jsem se dozvěděl náhodou v jedné e-mailové konferenci, kde se řešil úplně jiný problém. Mě při této příležitosti napadlo, že si takto můžu připojit své vzdálené disky, které jsem zatím, připojoval ručně pomocí příkazu sshfs. V tomto zápisku se tedy zaměřím na sshfs, ale [!dd našel] jsem hezký návod i pro Sambu.

SSH klíče pro Roota

Nejprve je třeba zajistit, aby se lokální uživatel root dostal ke vzdálenému uživatelskému účtu a nemusel zapisovat heslo — vše se má dít automaticky. To lze zajistit pomocí SSH klíčů.

SSH a SSH klíče:
Seriál Pokročilé vlastnosti OpenSSH
Jak se přihlašovat na SSH bez zadávání hesla
OpenSSH - více než jen Secure Shell
OpenSSH - bezpečně a pohodlně

Vygenerujeme rootovi [!enwk keypair]. Důležité je, aby byl privátní klíč bez passphrase. Při dotazu na passphrase je tedy třeba zadat jen Enter.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
# ssh-keygen -t dsa
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_dsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
03:ca:c2:ae:42:b8:e8:8f:85:b8:fd:2f:7b:5f:a6:7e marek@impala
The key's randomart image is:
+---[DSA 1024]----+
|         |
|         |
|   .     |
| . . . .     |
|. o o  S    |
|oo..   .    |
|+o..   o   |
|++o . . +E   |
|=oooo=.o+.    |
+-----------------+

Veřejný klíč je poté třeba dopravit na vzdálený počítač do souboru ~/.ssh/authorized_keys. Pokud už soubor nějaké klíče obsahuje klíč se jednoduše připojí na konec.

Toto lze zařídit mnoha způsoby. Například takto:

1
# ssh user@masina.nekde.tld 'cat >>~/.ssh/authorized_keys' <~/.ssh/id_dsa.pub

V tomto okamžiku by mělo fungovat přihlášení roota ke vzdálenému počítači bez hesla, jen na základě klíče.

1
# ssh user@masina.nekde.tld

Přihlášení je dobré ověřit ještě před konfigurací Autofs. sshfs nebude fungovat, pokud uživatel root nebude mít ověřenou identitu serveru. A to se děje právě při první přihlášení pomocí SSH.

Konfigurace autofs

Autofs je třeba nejprve naistalovat:

1
# aptitude install autofs sshfs

Poté vytvořím soubor s definicemi co a kam se bude připojovat. Řádky jsou poměrně dlouhé:

/etc/auto.sshfs

1
2
masina -fstype=fuse,allow_other,reconnect,uid=1000,gid=1000 sshfs\#user@masina.tld:/home/user
borec  -fstype=fuse,allow_other,reconnect,uid=1000,gid=1000 sshfs\#borec@jinde.tld:/home/stud/borec

uid a gid patří uživateli, na kterého se bude připojený souborový systém mapovat. Pokud neznáte své uid neznáte stačí spustit příkaz id.

Takto vytvořený soubor musíme zaregistrovat aby o něm Autofs věděl. To se dá zařídit v souboru /etc/auto.master. Na konec jsem přidal řádek:

1
/mnt/sshfs  /etc/auto.sshfs --timeout=30

Nyní je třeba službu restartovat, aby si všimla změn, které jsme provedli v konfiguraci.

1
# /etc/init.d/autofs restart

Jak se to používá?

Jednoduše vstoupíte do adresáře /mnt/sshfs/masina nebo si třeba vypíšete obsah adresáře /mnt/sshfs/borec. Souborový systém se automaticky připojí jakmile na něj sáhnete. … a po 30 sekundách, co na něj nesáhnete se automaticky odpojí.

Mě ještě trochu točilo, že složka /mnt/sshfs je při odpojených vzdálených file-systémech prázdná. Když jsem chtěl její jméno doplnit tabulátorem shell si na tento adresář “sáhnul” a připojili se všechny oddíly. Proto jsem v souboru /etc/default/autofs zapnul/odkomentoval volbu

1
BROWSE_MODE="yes"

Tím je zařízeno, že se moje masina a borec objeví v adresáři /mnt/sshfs, i když jsou odpojené.


Publikováno

Aktualizováno

Kategorie

Blog

Tagy

Kontakt