V roce 1991 vydalo Mariánské nakladatelství v Brně soubor  duchovních naučení, rozjímání a modlitby z různých novodobých zjevení Ježíšových a Mariiných, které vybral a přeložil František Press a má název Mariin Nebeklíč.

Z této knihy si dovolím ocitovat.

Obracím se na vás se zvláštní žádostí, abyste mě 13. dne každého měsíce uctívali, abyste z tohoto dne pro mne učinili svatý den, abyste se v tento den lásky modlili, činili pokání a oběti, abyste mě uctívali pod titulem - Naše Paní Archy, naše Matka Maria, Ochránkyně křesťanů. Žádám vás všechny, komu je to možné, abyste se toho dne v poledne pomodlili svatý růženec, a budete-li mě pod tímto titulem vzývat, slibuji vám, mé děti, že požádáte-li mě a nebeského Otce v tuto hodinu a při vzývání uvedeného titulu o jakoukoli milost, obdržíte ji. Tento titul,mé děti, má na nebi velikou moc. -Maria v Novře 1984-

V Noemově době se záchranou pro lidstvo stala Noemova archa. V naší době je archou pro naši záchranu Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Panna Maria mnohokrát a na mnoha místech stále připomíná jak je potřebná modlitba a půst.

Fatima

Medžugorie a Fatima


Publikováno

Aktualizováno

Kategorie

Blog

Tagy

Kontakt