Hra života je dvoustavový, dvourozměrný celulární automat, který svým chováním připomíná vývoj společenství živých organismů. Odehrává se na matici buněk, jejíž stav předurčuje podobu hry v následujícím kroku.

Už moc nevím, kde jsem se k této hře nebo algoritmu dostal, ale docela se mi tato myšlenka zalíbila. Pro implementaci stačí dvourozměrná matice čísel 0 a 1, které představují mrtvé a živé buňky. O tom, jak bude matice vypadat v následujícím kroku se rozhodne podle těchto pravidel:

 1. Každá živá buňka s méně než dvěma živými sousedy zemře.
 2. Každá živá buňka se dvěma nebo třemi živými sousedy zůstává žít.
 3. Každá živá buňka s více než třemi živými sousedy zemře.
 4. Každá mrtvá buňka s právě třemi živými sousedy oživne.

Pro zobrazení a animaci jsem použil modul matplotlib.

001011110010001010101110

game_of_live.py

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
import random
import pylab as lab
import matplotlib.animation as animation

w = 2**7
h = w

def onclick(event):
  global data
  new = [[0 for i in range(w)] for j in range(h)]
  for m in range(h):
    for n in range(w):
      i = m if m != h-1 else -1
      j = n if n != w-1 else -1
      suma = data[i+1][j] + data[i-1][j] + \
        data[i][j+1] + data[i][j-1] + \
        data[i+1][j+1]+data[i-1][j-1] + \
        data[i+1][j-1]+data[i-1][j+1]
      if data[i][j] == 1:
        if suma < 2:
          new[i][j] = 0
        elif suma > 3:
          new[i][j] = 0
        else:
          new[i][j] = 1
      else:
        if suma == 3:
          new[i][j] = 1
        else:
          new[i][j] = 0
  data = new
  grid.set_array(data)
  lab.draw()


data = [[random.randint(0, 7) for i in range(w)] for j in range(h)]
for i in range(h):
  for j in range(w):
    data[i][j] = data[i][j] if data[i][j] == 1 else 0

fig = lab.figure()
sub = lab.subplot(111)
sub.axes.get_xaxis().set_visible(False)
sub.axes.get_yaxis().set_visible(False)

grid = lab.imshow(data, interpolation='none', cmap='binary')
lab.grid()

ani = animation.FuncAnimation(fig, onclick, interval=300)
lab.show()

Pravidla lze samozřejmě upravovat — lze tak dosáhnout poměrně zajímavých výsledků…


Související posty


Publikováno

Aktualizováno

Kategorie

Blog

Tagy

Kontakt