Občas se mi stane, že spouštím v Linuxu Python skript vytvořený ve Windows. Nejčastěji je to nějaká studentská práce, domácí úkol nebo něco podobného. Většinou není co řešit a program si prostě spustím, ale občas dělá problém diakritika v unicode řetězcích. Třeba:

1
2
3
4
5
cislo = raw_input(u'napiš nějaké číslo')
.....
f = open('pokus.txt', 'w')
f.write('Loď čeří kýlem vodu v úžině')
.....

Python se snaží v těchto situacích unicode řetězec konvertovat do příslušné znakové sady. Problém je, že neví, která znaková sada je ta “příslušná” a proto končí s chybovým hlášením:

1
2
3
4
5
Traceback (most recent call last):
File "kodovani.py", line 30, in <module>
  f.write(cestina)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\u010f'
in position 2: ordinal not in range(128)

Nejdřív to, co problémy nedělá: S tímto kódem problémy nejsou, protože kódování pro standardní vstup/výstup je nastaveno na UTF-8.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
import sys

print "default encoding: ", sys.getdefaultencoding()

cestina = u'Loď v úžině\n'

print cestina       # tohle je OK
sys.stdout.write(cestina) # tohle taky
# prototože
print (sys.stdin.encoding, sys.stdout.encoding)

Pokud je třeba nějak měnit kódování standardního vstupu/výstupu je to možné udělat jednoduše přes proměnnou prostředí PYTHONIOENCODING. Výstup potom vypadá takto:

1
2
3
4
5
6
$ PYTHONIOENCODING=cp1250 ./kodovani.py
default encoding: utf-8
Loï v úin

Loï v úinì
('cp1250', 'cp1250')

Default encoding zůstalo stejné, změnilo se jen kódování standardního vstupu/výstupu. Jak tedy nastavit defaultencoding?. To se totiž projeví u otevřených souborů nebo například u vestavěné funkce raw_input().

Nejjednodušší je použít funkci sys.setdefaultencoding(). Má to ale jeden malý háček. Takto funkce je dostupná pouze při spuštění Pythonu. Dále se setkáme s chybovým hlášením.

1
2
3
4
Traceback (most recent call last):
File "kodovani.py", line 12, in <module>
  sys.setdefaultencoding("utf-8")
AttributeError: 'module' object has no attribute 'setdefaultencoding'

První fígl je použít funkci reload():

1
2
3
import sys
reload(sys) # to enable `setdefaultencoding` again
sys.setdefaultencoding("UTF-8")

nebo

1
reload(sys).setdefaultencoding("UTF-8")

Druhý fígl je spustit Python s parametrem -S. Ten zakáže automatický import modulu site, který výchozí znakovou sadu nastavuje a funkci setdefaultencoding poté znepřístupní.

1
2
3
4
5
#!/usr/bin/python2.7 -S

import sys
sys.setdefaultencoding("utf-8")
import site

Výše jsem uvedl řešení pro jeden konkrétní zdrojový kód. Pokud požadujeme globální nastavení stačí vytvořit soubor sitecustomize.py a umístit ho někam do PYTHONPATH respektive do sys.path.

1
2
import sys
sys.setdefaultencoding('UTF-8')
Odkazy:
http://stackoverflow.com/questions/11741574/how-to-set-the-default-encoding-to-utf-8-in-python
http://stackoverflow.com/questions/2276200/changing-default-encoding-of-python
http://stackoverflow.com/questions/7105441/how-to-set-default-encoding-in-python-setdefaultencoding-function-does-not-ex

Související posty


Publikováno

Aktualizováno

Kategorie

Blog

Tagy

Kontakt