Nedávno jsem narazil na jednu hodně starou a dle mého názoru velice hezkou modlitbu, která je označována jako Hymnus sv. Patrika. Celé to začalo tím, že se ke mě dostala zhudebněná verze této modlitby s (neveřejnými) českými titulky. Angličtina není moje úplně silná stránka, ale tato modlitba se mi velice zalíbila a překlad, který jsem měl k dispozici mi úplně neseděl, takže jsem se pustil do vlastní verze překladu. Určitě je ještě co zlepšovat…

Pátral jsem dál: Svatý Patrik tuto modlitbu složil ve staré irštině1. Je ale dostupná i v angličtině1 a existují také překlady do češtiny:

Existuje ještě báseň (nebo píseň) s tímto motivem s roku 1888, které se říká Pancíř sv. Patrika:

Mě osobně se slovo “Pancíř” nebo “Brnění” líbí víc než “Hymnus”, takže v mém modlitebním sešitě to vypadá asi takto:

Brnění svatého Patrika

Povstávám dnes skrze ohromnou sílu vzývání Trojice,
skrze víru v trojjediného,
skrze vyznání víru v jediného Tvůrce všeho stvoření.

Povstávám dnes v síle Kristova vtělení a křtu,
v síle Jeho ukřižování i pohřbu,
v síle Jeho zmrtvýchvstání i nanebevstoupení,
v síle Jeho návratu při posledním soudu.

Povstávám dnes v síle lásky cherubínů,
v síle poslušnosti andělů,
v síle služby archandělů,
v síle naděje na odplatu při vzkříšení,
v síle modliteb patriarchů,
v síle výroků proroků,
v síle kázání apoštolů,
v síle víry vyznavačů,
v síle nevinnosti svatých panen,
v síle skutků spravedlivých.

Povstávám dnes v síle nebe:
světla slunce,
třpytu měsíce,
žáru ohně,
rychlosti blesku,
hbitosti větru,
stability země,
pevnosti skal.

Povstávám dnes skrze Boží sílu, která mě řídí,
skrze Boží moc, která mě pozvedá,
skrze Boží moudrost, která mě vede,
skrze Boží oko, které hledí přede mne,
skrze Boží ucho, které mi naslouchá,
skrze Boží slovo, které ke mě promlouvá,
skrze Boží ruku, která mě střeží,
skrze Boží cestu, která se prostírá přede mnou,
skrze Boží štít, který mě chrání,
skrze Boží vojsko, které mě zabezpečuje před ďábelskými léčkami,
před pokušením hříchu a neřesti,
před svody tělesnými,
před každým, kdo mi přeje zlo,
blízko či daleko, ať sám nebo v zástupu.

Dnes vzývám všechny tyto síly, aby se postavili mezi mě a zlé
proti každé kruté nemilosrdné moci, která se může postavit mému tělu a mé duši,
proti falešným zákonům kacířů,
proti tajnému umění modlářství,
proti kouzlům čarodějnic a čarodějů,
proti všemu vědění okrádajícímu lidské tělo nebo duši,
Kriste dnes mě ochraňuj
proti jedu, proti požáru,
proti utonutí, proti zranění
tak, aby ke mě mohla přijít hojnost tvého života a požehnání.

Kristus se mnou,
Kristus přede mnou,
Kristus za mnou,
Kristus ve mne,
Kristus pode mnou,
Kristus nade mnou,
Kristus po mé pravici,
Kristus po mé levici.
Kristus po celé mé šířce, délce i výšce.
Kristus v srdci každého, kdo na mě myslí,
Kristus v ústech každého kdo o mě mluví,
Kristus v každém oku, které na mě hledí,
Kristus v každém uchu, které mě slyší.

Povstávám dnes skrze ohromnou sílu vzývání Trojice,
skrze víru v trojjediného,
skrze vyznání víru v jediného Tvůrce všeho stvoření.

Amen! Amen! Amen!


Související posty


Publikováno

Aktualizováno

Kategorie

Blog

Tagy

Kontakt